CHIRURGICKÁ AMBULANCE A ENDOSKOPIE

Služby a zařízení

Naše zdravotnické zařízení zahájilo provoz 3.9.1993. Nachází se na poliklinice v Žatci a sestává t.č. ze dvou pracovišť.

Chirurgické pracoviště (při hlavním vstupu do polikliniky) nabízí zdravotnické služby v oborech všeobecné chirurgie, přidružených oborech traumatologie, ortopedie a gastroenterologie. Tato ordinace je otevřena v pracovní dny denně.
Gastroenterologické pracoviště
, (rovněž v přízemí- vchod od vrátnice) je otevřeno rovněž denně a věnuje se hlavně gastroenterologii a na operačním sálku malým ambulantním chirurgickým výkonům/ excize, extirpace, drobné plastické zákroky/

      Kromě klasické ambulantní chirurgie provádíme v rámci gastro-enterologie vyšetření jícnu žaludku a duodena videogastroskopem  Pentax  a vyšetření střev-kolonoskopii a přidružené výkony video-koloskopem nejnovější generace Pentax.
Naše zdravotnické zařízení má sjednány smlouvy se všemi zdra-votními pojišťovnami v regionu.
     Naše gastroenterologické pracoviště je jediné v regionu zařa-zené do center screeningu kolorektálního karcinomu v ČR.
     Jsme schopni nabídnout i služby nadstandardní, nehrazené zdravotními pojišťovnami.
Poskytované služby

  
 
standardní- zdravotnické služby hrazené pojišťovnami v oborech chirurgie, ortopedie, traumatologie a gastroenterologie, částečně i urologie, dětské chirurgie, plastické chirurgie, ambulantní popáleninové medicíny, drobné ambulantní chirurgické výkony v lokální anestesii.
    
nadstandartní- služby nehrazené ze zdrav. pojištění, např. alternativní fixace v traumatologii/ scotchcast, softcast/- drobné ambulantní chirurgické výkony z kosmetické indikace.
   
Spolupracujeme už od roku 1996 s MUDr. Václavem Vokráčkou, bývalým primářem interního odd. nemocnice v Mostě, velice zkušeným gastroenterologem, předním odborníkem v tomto oboru. V našem zařízení ordinuje 2x týdně, vždy v úterý a  čtvrtek , koloskopuje i gastroskopuje a věnuje se konziliárním vyšetřením v gastroenterologii.